ШЕМД

Догоспітальний етап — важлива складова у системі надання екстреної медичної допомоги. Від знань та досвіду тих, хто опиняється поряд з пацієнтом/постраждалим на цьому етапі, фактично залежить його життя. Час та готовність швидко приймати правильні (з точки зору світових стандартів) рішення грають колосальну роль.

У 2021 році команда Всеукраїнської громадської організації «Всеукраїнська Рада Реанімації (ресусцитації) та Екстреної Медичної Допомоги» розпочала запуск освітнього проєкту «Школа екстреної медичної допомоги».

Він спрямований на посилення професійних компетенцій медичних працівників і формування у них стійких практичних навичок у сфері медичної допомоги на догоспітальному етапі. Стратегічна ціль — навчити осіб, які надають допомогу на догоспітальному етапі, проводити реанімаційні заходи за єдиними алгоритмами, принципами і стандартами, спираючись на протоколи Європейської Ради Реанімації (ERC), Центру Екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України та інших міжнародних медичних організацій.

Школа реалізовує програми додаткової професійної освіти для працівників медичної галузі.

Її завданнями є:

  • Привести систему надання екстреної медичної допомоги в Україні до єдиних уніфікованих світових стандартів.
  • Систематизувати вітчизняні та міжнародні наукові розробки для використання їх результатів в освітньому процесі.
  • Забезпечувати медичних працівників актуальною науково-практичною інформацією для розпізнавання невідкладних станів на ранньому догоспітальному етапі.
  • Посилювати професійні навички фахівців охорони здоров’я, створити умови для опанування ними сучасних методів екстреної медичної допомоги.
  • Формувати в Україні спільноту фахівців з новим стратегічним стилем клінічного мислення, здатних генерувати інноваційні рішення, викладати, проводити дослідження у сфері екстреної медичної допомоги.
  • Створювати умови для успішного безперервного дистанційного навчання та напрацювати відповідний технічний інструментарій.
  • Сприяти розробці та виданню навчальної, методичної літератури, візуальних матеріалів з тематики екстреної медичної допомоги.
  • Залучати вітчизняних та міжнародних експертів до вдосконалення системи екстреної медичної допомоги.

Проходження навчального курсу під егідою “Школи ЕМД” — гарантія того, що отримані знання є актуальними, уніфікованими і відповідають міжнародним стандартам. Курси на 80% складаються з практики. Сенсомоторні навички при цьому доводяться до автоматизму, відтак у реальній ситуації людина не вагається, яку послідовність дій виконати. Вона просто йде за чітким алгоритмом, що унеможливлює емоційну, хаотичну реакцію на події та скорочує час, потрібний для прийняття правильного рішення.

Чим ширшим буде розповсюдження методологічного та організаційного досвіду, тим більше шансів отримати якісний результат. У нашому ж випадку результат — це збереження життя українців. Утім, важливо, щоб мотивацією до опанування нових компетенцій став не законодавчий примус, а усвідомлення цінності таких знань.

Запуск освітнього проєкту «Школа екстреної медичної допомоги» — це дієвий інструмент для впровадження позитивних змін.

ПЕРЕВІРКА СЕРТИФІКАТІВ:

Перевірку проходження курсу та запис номеру сертифікату в реєстрі ШЕМД можна здійснити перейшовши за посиланням курсу:

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: 

Ця сторінка не являється остаточним представленням діяльності ШЕМД,
Також зазначимо, що реєстр виданих сертифікатів та перевірка проходження курсу відбувається тимчасово через Google-таблиці, допоки не буде створений сайт та система реєстрів кожного курсанта, який пройшов курси від ШЕМД.

Перепрошуємо за незручність,
з повагою, команда ШЕМД.