Новини

18.08.2022
28.08.2022 курс BLS (Basic Life Support)
28.08.2022 курс BLS (Basic Life Support)
18.08.2022
11.09.2022 курс PBLS (Paediatric Basic Life Support)
11.09.2022 курс PBLS (Paediatric Basic Life Support)
18.08.2022
20.08.2022 курс «Невідкладні стани в практиці стоматолога»
20.08.2022 курс «Невідкладні стани в практиці стоматолога»
18.08.2022
20.08.2022 курс PBLS (Paediatric Basic Life Support)
20.08.2022 курс PBLS (Paediatric Basic Life Support)
18.08.2022
20.08.2022 курс BLS (Basic Life Support)
20.08.2022 курс BLS (Basic Life Support)
17.08.2022
19.08.2022 курс EMCC (Emergency medicine critical care)
19.08.2022 курс EMCC (Emergency medicine critical care)